ROC Rijn IJssel

Met elkaar een mooie start maken van een nieuw jaar. ROET heeft in opdracht van ROC Rijn IJssel een theaterdag verzorgd, waarbij diverse thema's centraal stonden. Alle 150 medewerkers deden mee aan deze theaterdag.

Eerste werkdag na de vakantie
Het is de allereerste dag dat de medewerkers na de vakantie weer aanwezig zijn. Ze weten van niks. Ze worden letterlijk overvallen door de theaterdag. Pas als de deelnemers in het lokaal hun opwachting maken wordt de bedoeling bekend gemaakt.

Het waarom van deze dag
Samen ben je de instelling. Dit wordt tijdens de theaterdag duidelijk doordat  iedereen zichtbaar en met verschillende functies door elkaar heen samenwerkt aan hetzelfde einddoel. Dit is eigenlijk iets wat iedere normale werkdag gebeurt, maar vandaag extra voelbaar en zichtbaar is. Mede doordat er meteen een concreet resultaat neergezet wordt in de vorm van een theatervoorstelling.

Tijdens de dag staan diverse thema's centraal, waarmee zin gegeven wordt aan het grotere geheel. Belangrijk is dat je samen de juiste stappen neemt en samen de verantwoordelijkheid oppakt. Voorbeeldgedrag is erg belangrijk zodat er een veilig leef- en werkklimaat ontstaat, waar iedereen op een prettige manier kan leren en functioneren. Dit vraagt om continue aandacht, zodat het niet blijft bij een symboolbeleid. Daarom zijn we deze dag aan de slag gegaan met onderstaande thema's.

De thema's
In samenwerkring met het ROC zijn de volgende thema's geformuleerd:

  • Aanspreekcultuur
  • Aansluiten op belevingswereld
  • Problematiek leerlingen (accent op signalering)
  • Problematiek leerlingen (wat doet het met mij?)
  • Gedragscodes

Voorstelling
Over alle thema's zijn scenes gemaakt, die gepresenteerd zijn binnen een voorstelling. De toeschouwers zijn de andere deelnemers. Ook is er geïnventariseerd waar de pijnpunten liggen per thema. Deze inventarisatie is door de deelnemers ook op papier vastgelegd en overgedragen aan de instelling. Hiermee is tevens sprake van een schriftelijke inventarisatie van de thematiek.

Naast de theaterworkshops zijn er ook grime-, techniek- en videoworkshops. Binnen deze workshops is ook gewerkt met de bovengenoemde thema's. Van de theaterdag is een video gemaakt waar de dag mee is afgesloten. De DVD is ter plekke achtergelaten.

De onderwerpen die spelen bij ROC Rijn IJssel zijn weer scherp op de kaart gezet voor het komende jaar. Een succesvolle aftrap van een nieuw jaar, waarin alle neuzen weer dezelfde kant op wijzen. Een waardevolle dag waar naast samenwerken en plezier maken, op een laagdrempelige manier bepaalde thematiek bespreekbaar is gemaakt.

Heeft u ook speciale wensen? Neem dan contact met ons op. Wij komen graag vrijblijvend bij u langs om de mogelijkheden met u door te nemen.