Huisbezoek trainingen

Huisbezoek trainingen

Een belangrijk instrument dat bijdraagt aan het onderzoek naar de vaststelling van fraude is het huisbezoek. Juist door het optimaal gebruiken van dit gesprek (bijv. tijdens de aanvraagsituatie) in het uitkeringsproces heeft het z'n waarde bewezen. Deze effectieve training concentreert zich op de combinatie van het gesprek met de klant en het onderzoeken van de woning. Hierbij wordt ook rekening gehouden met recente ontwikkelingen en jurisprudentie. Dit maakt de training actueel. De training wordt u aangeboden in twee varianten: het huisbezoek op locatie en de simulatieomgeving. Voor wie? Deze training is zeer geschikt voor consulenten, klantmanagers en fraudepreventiemedewerkers. Wat gaan we doen? Het huisbezoek wordt globaal besproken (voorbereiding/structuur/doel/etc.). Belangrijke leerdoelen hierbij zijn: - Het huisbezoek en de juridische context - De context van het huisbezoek in uw gemeente (wat is de bedoeling en hoe is de afstemming met SR? - De start van een huisbezoek: hoe kom je binnen? - Hoe waarborg je je eigen veiligheid? - De doelstelling van het huisbezoek verwoorden:het huisbezoek in relatie tot fraudesignalen - De verschillende gesprekstechnieken (bevragen om informatie te verkrijgen) - Teamwork (2 personen) in onderzoek - Het omgaan met weerstand, zoals agressie: ombuigings- en reduceringstechnieken - Hoe onderzoek je een woning en waar liggen de aandachtspunten? - Het omgaan met informatie (wat vertel je wel en wat niet?) - Het afsluiten van het gesprek: het trekken van conclusies en de terugkoppeling naar de gemeente (vervolggesprek)

Neem contact op

026-7440020 | 06-28622464

boekingen en informatie