Status

Status Hoog en laag, persoonlijk en maatschappelijk

Het uitgangspunt van deze workshop is dat er tussen mensen altijd een verschil in status is. Je hebt óf een hogere óf een lagere status ten opzichte van iemand anders.

Status wordt in het dagelijkse leven door een groot aantal factoren bepaald. Denk aan rijkdom, kennis, leeftijd, afkomst, functie, etc. Ook de status die wij van een ander krijgen, of welke status wij aan iemand geven, bepalen onze relaties en onze plek in de samenleving en op het werk. Persoonlijke status wordt vooral bepaald door de manier waarop iemand praat en handelt en kan losgekoppeld worden van iemands 'maatschappelijke status'. Status is 'iets' dat we in principe allemaal beheersen, omdat we in wezen de hele dag bezig zijn om onze status ten opzichte van anderen te bepalen.

Door je bewust te worden van de mechanismen die hier aan ten grondslag liggen, kun je ze succesvol inzetten bij het neerzetten en veranderen van relaties in het dagelijkse leven en op de werkvloer. Tijdens deze workshop worden de deelnemers bewust gemaakt van hun eigen, natuurlijke status. Dit is de status die ze in het dagelijkse leven meestal innemen en die ze ook vaak kiezen tijdens speloefeningen.

Vervolgens wordt er gekeken naar de status in de werkomgeving, die wezenlijk kan verschillen van iemands natuurlijke status. Door middel van speloefeningen worden de deelnemers vervolgens uit hun natuurlijke statusomgeving gehaald, om te gaan experimenteren met andere statusrollen.

Er worden verschillende scènes gespeeld, waarbij er steeds gewisseld wordt van status. Hierdoor maken de deelnemers kennis met 'instrumentele' status, die ze leren herkennen en toepassen. Deze workshop zal veel ogen openen en de beleving van de deelnemers in het menselijke verkeer sterk veranderen.

Neem contact op

026-7440020 | 06-28622464

boekingen en informatie