Telefoon:
tel: 026-7440020
mob: 06-28622464

E-mail:
info@roet.nl

Contactformulier:
boekingen en informatieAdres:
L.J. Costerstraat 5
6827 AR Arnhem

 

OSG Zeist

Filmdag om twee verschillende culturen binnen dezelfde instelling dichter bij elkaar te brengen

Scholengemeenschap OSG Zeist gaf ROET de opdracht om twee verschillende bedrijfsculturen binnen dezelfde instelling dichter bij elkaar te brengen, met behulp van het thema verdraagzaamheid. Na een inventarisatie met de directie, formuleerde ROET een flink aantal subthema's en zette vervolgens haar filmdag in om de deelnemers de mogelijkheid te geven in beeld te brengen wat er allemaal speelt binnen de organisatie.

De hele organisatie, 180 werknemers, nam deel aan de filmdag. Alle functies waren hierbij door elkaar heen gemixt. Door gebruik te maken van 7 verschillende genres heeft ROET de deelnemers een veilige en speelse manier geboden om in beeld te brengen wat er bij hen leeft. Na een gezamenlijk diner zijn alle films in premiere gegaan. De drie meest in het oog springende filmpjes gingen met een oscar naar huis. De volgende dag zijn alle filmpjes online gezet op een speciale ROET website, waar alleen de deelnemers toegang toe hadden.

Door elke groep een ander subthema mee te geven, kreeg het MT veel bruikbaar materiaal in handen waarmee ze hun beleid (waar nodig) konden aanpassen.

Video